eSled kuva

eSled 3 TUTLI

eSled III TUTLI (Tutkimuksesta liiketoiminnaksi) – hankkeen tarkoituksena on Lapin AMK:ssa 2010 – 2014 kehitetyn eSled sähkömoottorikelkan kaupallistaminen. Kelkan konsepti on testattu ja todettu toimivaksi sekä turvalliseksi käyttää, mutta kaupallisessa mielessä kelkkaa täytyy vielä testata.

Kelkan kaupallistamisen liiketoimintamalleja selvitetään ja projektin polttavimpia kysymyksiä on, että miten eSledille saadaan syntymään kysyntää ja miten eSled saavuttaa uskottavuuden niin, että sitä tullaan pitämään todellisena vaihtoehtona nykyiselle polttomoottorikelkalle.

eSled TUTLI – hanke käynnistyi vuoden 2016 alusta ja kestää vuoden 2017 loppuun. Hankkeen toteutuksesta vastaa Lapin Ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa TEKES myöntämällään Euroopan aluekehitysrahaston tuella.

 

EU_EAKR_EN_vertical_20mm_rgb leverageEU_2014_2020_rgb tekes-logo(uusi)

 

Yhteystiedot:
Ari Karjalainen
Ryhmänvetäjä
etunimi.sukunimi@arcticpower.fi
+ 358 40 510 8427

 

Projektin rahoittaja: Tekes
Rahasto: Euroopan aluekehitysrahasto
Toteutusaika 1.1.2016-31.12.2017