efc

EFCONE (Energy Efficient Concrete Structures in Arctic Environment)

Koko rakennusalan keskeisenä kehitystarpeena on rakenteiden kosteusturvallisuuden kehittäminen. Lapin Ammattikorkeakoululla käynnistyi EFCONE-tutkimusprojekti keväällä 2015. Projektissa tutkitaan nykyisten energiatehokkuusmääräysten mukaisten betonielementtien lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä.

Projektin tavoitteena on nykyisten rakenteiden kosteusturvallisuuden todentaminen sekä tulosten huomioiminen uudentyyppisten rakenteiden suunnittelussa. Tarkoituksena on myös tuottaa lämpö- ja kosteusteknisten mittausjärjestelyiden avulla tutkittua tietoa nykyaikaisten, energiatehokkaiden rakenteiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta.

 

EU_EAKR_EN_vertical_20mm_rgb leverageEU_2014_2020_rgb tekes-logo(uusi)

 

Yhteystiedot:
Tuomas Alakunnas
Projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

 

Projektin rahoittaja: Tekes ja yhteistyöyritykset
Rahasto: Euroopan aluekehitysrahasto
Toteutusaika: 1.3.2015 – 31.12.2016