ARC HV projekti - banner

ARC Heavy Vehicles

Oulun yliopisto yhteistyökumppaneinaan Lapin Ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia toteuttavat selvityksen hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston testausympäristön vaatimuksista. Tämän hankkeen kautta lappilaiset pääsevät osalliseksi ARC – Arktisen tutkimuskeskuksen mahdollisuuksiin.

Muonion kunnassa on harjoitettu ajoneuvojen talvitestausta jo 40 vuotta. Keväällä 2014 Muonion ajoneuvotestauskeskittymään perustettiin Arktinen tutkimuskeskus – ARC. Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Centria ammattikorkeakoulu, Ensto Finland ja Kemppi Oy avasivat ARC – tutkimuskeskuksen avoimessa testaus- ja kehitysympäristössä omat tutkimusasemansa.

Hankkeen tulosten avulla on tavoitteena synnyttää uutta testausyritystoimintaa ja testausympäristöön liittyvää palvelutoimintaa. Hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston testausympäristö tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia Lapissa kehittyville toimialoille, kuten kaivosteollisuus, prosessiteollisuus ja matkailu sekä edelleen kehittää entistä kilpailukykyisempiä ratkaisuja tuotteissa ja palvelutoiminnassaan.

Lapin AMK osallistuu testaustoiminnassa tarvittavien mekaanikkojen ja insinöörien koulutustarpeiden selvittämiseen yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa. Tutkimuksessa selvitetään koulutustarpeet autonvalmistajien, testaustoimintaa ja sen tukipalveluita harjoittavien yritysten näkökulmasta.

 

EU_EAKR_EN_vertical_20mm_rgb leverageEU_2014_2020_rgb Vaakuna1_lapinliitto

 

Yhteystiedot:
Heikki Konttaniemi
Projektipäällikkö
+ 358 40 161 4521
etunimi.sukunimi@arcticpower.fi

 

Projektin rahoittaja: Lapin Liitto
Rahasto: Euroopan aluekehitysrahasto