Palvelemme alueen yrityksiä ja teemme tiivistä yhteistyötä hankkeiden kanssa. Osaamiskeskittymän vahvuudet ovat yritysläheinen palvelu ja kehitystoiminta, hyvä alan tuntemus ja kontaktit. Olemme myös osa vahvan identiteetin omaavaa koulutusorganisaatiota.

 

Käynnissä olevat projektit

eSled vedoseSled 3 TUTLI

eSled TUTLI (Tutkimuksesta Liiketoiminnaksi) – hankkeen tarkoitus on Lapin Ammattikorkeakoulussa kehitetyn  sähkömoottorikelkan kaupallistaminen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Smart Energy Demo

2015 vuoden alussa alkanut projekti tuottaa tuloksenaan älykkään energiaympäristön, jossa tulevaisuuden teknologiat vety- ja  sähköajoneuvoihin liittyen yhdistyvät älykkäiden ICT-ratkaisujen kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 


green apple and puzzles on a binary code

Smart ICT Competence Center (SICC)

Digitaalisuuden vallitessa älykkäät ICT-järjestelmät tulevat integroitumaan entistä vahvemmin myös perinteisille aloille. Lapin  AMK:ssa työskennellään teknologian kanssa päivittäin ja se näkyy niin rakennuksissa, energiajärjestelmissä kuin  liikenteessäkin. SICC – projektikokonaisuudessa nostetaan nyt ICT-alan tutkimus- ja koulutusympäristöt uudelle tasolle.

 

 

 

 

 


ARC Heavy Vehicles

Oulun yliopisto yhteistyökumppaneinaan Lapin Ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Lappia toteuttavat selvityksen  hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston testausympäristön vaatimuksista.

 

 

 

 

 

 

 

 


EFCONE (Energy Efficient Concrete Structures in Arctic Environment)

Koko rakennusalan keskeisenä kehitystarpeena on rakenteiden kosteusturvallisuuden kehittäminen. Lapin Ammattikorkeakoululla käynnistyi EFCONE-tutkimusprojekti keväällä 2015. Projektissa tutkitaan nykyisten energiatehokkuusmääräysten mukaisten betonielementtien lämpö- ja kosteusteknistä käyttäytymistä.