Arctic Powerin tarina

 

Arctic Powerin tarina 1998-2001 Idea Arctic Powerista

Rovaniemen ammattikorkeakoulussa (RAMK) on menossa useita talveen ja kylmään liittyviä projekteja. Lisäksi järjestetään seminaareja, jossa käsitellään alueen vahvuuksia talvitestauksessa sekä aletaan tutkia moottorikelkan voimansiirron hyötysuhdetta kokonaisuudessaan. RAMK tutkii myös rakennusten energian käyttöä taloissa ja tavoitteena on kehittää rakennustekniikoita, joilla vähennetään energian tarvetta lämmitykseen. Näiden yhteisenä tuloksena todetaan, että alue tarvitsee tutkimuslaboratorion, joka on varustettu nykyaikaisilla laitteilla sekä asiantuntijoilla ja idea Arctic Powerista syntyy.

 

 


2001–2003 Arctic Power kehittämisohjelma
Arctic Powerin toiminta alkaa vuonna 2001 Arctic Power-kehittämisohjelman nimellä kulkevalla projektilla, jonka tavoitteena on kehittää pohjoisen alueen vahvuuksia, tuottaa uutta tietoa ja innovaatioita. Sijoittautuminen Rovaniemelle pohjautuu luontaisiin arktisiin olosuhteisiin ja alueella olemassa kylmätestausosaamiseen, jota on kertynyt 1960-luvulta lähtien.

Laboratorio ja testausalue valmistuvat kesällä 2003 ja virallinen vihkimisjuhla pidetään 23.11.2003. Uusien tilojen pääkäyttäjänä on Rovaniemen ammattikorkeakoulun lisäksi Bombardier Nordtrac Oy, nykyinen BRP Finland. Laboratorio toimii Arctic Power Laboratory nimellä ja toiminta painottuu vahvasti moottorikelkkoihin ja ajoneuvotestaukseen. Laboratorio aloittaa moottorikelkan jousitusteknologian kehittämisen vuonna 2002.


Arctic Power 2006 Mara 2004–2006 Kylmä ja talviteknologiaan erikoistuminen

Arctic Power kehitysohjelma päättyy vuonna 2006 ja toiminta keskittyy talven tuomien haasteiden ratkaisemiseen, jonka painopisteiksi muodostuvat arktinen testaus ja tuotekehitys, lumi – ja jäärakentaminen, kylmätestaus, arktinen infrastruktuuri sekä ihmisen toiminta kylmässä. Laajentuminen useaan eri osa-alueeseen ja alueen lisääntyneet toimijat aloittavat ideoinnin yhteisestä toimialasta; kylmä ja talviteknologiasta.  Arctic Power ja RAMK vievät ajatusta yhteisestä toimialasta vahvasti eteenpäin, jonka seurauksena luodaan pohja kylmä- ja talviteknologian toimialalle.

Vuonna 2006 käynnistyy MARA- projekti, jossa tavoitteena on kehittää maatutkaukseen ja tiemerkintökintöjen laadunarviointiin käytettäviä mittausmenetelmiä ja mahdollistaa mittalaitteiden yhdenmukainen testaustoiminta. MARA- projektia toteutetaan yhteistyössä muun muassa Roadscanners Oy:n, Destian, Road Consulting Oy:n, NCC Roadsin Oy:n ja Tiehallinnon kanssa.


Arctic Power 2009 eSled 2007–2009 Kylmä ja talviteknologian edelläkävijä

Testaustoiminta ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa lisääntyvät merkittävästi uusien yhteistyökumppaneiden ja teknologioiden myötä. Cold Testing Lappland projekti käynnistyy vuonna 2008 ja Arctic Power on mukana markkinoimassa Suomen Lappia maailman parhaana talvitestausalueena. Osallistumalla toimintaan Arctic Power luo merkittäviä verkostoja tulevaisuudelle.

Arctic Power panostaa uusien teknologioiden testaukseen ja osallistuu aktiivisesti eri projekteihin. Kasvanut osaaminen ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa synnyttävät innovaatioita, joiden toteuttamista aloitetaan suunnitelmaan. Sähkökelkan ensimmäinen prototyyppi valmistuu Rovaniemellä pidettyyn polttokennoseminaarin 2009.


vetyasema Arctic Power 2010–2011 Intensiivinen kehittäminen

Arctic Powerin toiminta kasvaa vahvasti ja työntekijöiden määrä lisääntyy, jonka johdosta Powerin henkilöstöä siirtyy toimimaan Santa’s Technology Parkin tiloihin
ja Arctic Power Offices syntyy.  Toimintaan tulee vahvasti mukaan uusiutuva energia ja sen soveltuvuus arktisiin olosuhteisiin. Kylmätestauksen liittyvää osaamista kasvatetaan Body-Fit projektilla, jossa rakennetaan vaatetestaukseen soveltuva lämpönukke. Lisäksi uuden projektin muodossa tuodaan yhteistyökumppaneiden kanssa Rovaniemelle Suomen ensimmäinen vedynjakeluasema.

Projektien määrä lisääntyy huomattavasti ja uusia innovaatioita ryhdytään toteuttamaan kun vuonna 2010 Arctic Power aloittaa yhteistyökumppaneidensa kanssa eSled – sähkökelkkakonseptin kehittämisen siihen asti suurimmassa hankkeessa. Sähkökelkan ensimmäinen testiajo suoritetaan onnistuneesti Rovaniemellä 12.5.2010. Erittäin kattava Lumi- ja jäärakentamisen ohjekirja julkaistaan vuonna 2011 lehtori Kai Ryynäsen ja paikallisten toimijoiden johdolla.


Arctic Power osaamiskeskittymä 2012- Laajentuminen laboratoriosta osaamiskeskittymäksi

Vuosien varrella Arctic Power on kehittynyt laboratoriosta kylmän ja talven osaamiskeskittymäksi ja sen innovaatiot ovat saaneet kansainvälistä huomioita ja alueellinen vaikuttavuus on kasvanut merkittävästi. Osana toiminnan vahvaa laajentumista Arctic Power vaihtoi nimensä ja uudisti visuaalisen ilmeensä kun yhdeksän vuotta käytössä ollut nimi, Arctic Power Laboratory, lyheni Arctic Poweriksi.

Pitkä kokemus testauksesta ja tuotekehityksestä yhdistettynä ammattitaitoiseen henkilökuntaan ovat asioita, josta me Arctic Powerilla haluamme pitää kiinni. Laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot vahvistavat osaamistamme ja pitävät meidät ajan tasalla alan näkymistä.